2 Mayıs 2010

Tüketici ve İnsan Hakları Derneği 1Mayıs 2010 tarihinde yapmış bulunduğu Olağan Genel Kurul IV. Toplantısında derneğimiz kurulları yeniden seçilmiş olup yönetim kurulu ilk toplantısında aşağıdaki görev dağılımına göre seçilmiş bulunmaktadır.

1. BAŞKAN HASAN Y. IŞIK

2. BAŞKAN YARDIMCISI DR. ÖZTEKİN ÖZTEKİNER

3. GENEL SEKRETER ERKAN EĞMEZ

4. G. SEKRETER YRDMCISI AHMET YILDIRIM

5. MUHASİP ERDİL SERDAROĞLU

6. ÜYE EROL RACAHAN

7. ÜYE AHMET ALASYA

8. ÜYE MEHMET AKARÇAY.

9. ÜYE ŞAKİR ALEMDAR

10. ÜYE BEKİR VOLKAN

11. ÜYE ERFEM GÜNSAY

Derneğimiz IV. Genel Kurulunda Sayın Dr. Derviş Eroğlu’nun Cumhurbaşkanlığına seçilmiş olmasını K. Türk Halkının siyasi iradesini doğru yönde, yerinde ve tam zamanında verilmiş “Devleti ve Bağımsızlığı”na sahip çıkan “KADERİNİ BELİRLEME KARARI” olarak kutlamaktadır.

K. Türk Halkının istisnasız tümünün Kıbrıs’ta 50 yıldır bir anlaşma beklentisine rağmen 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Ortaklık haklarından ve K. Rumları ile eşit devet ve olanaklarından yoksun olarak masada koşullar değişmeden görüşmeleri sürdürmesi 18 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra beklenemez. 24 Nisan Referandumunda BM. Annan Planı’nı reddeden ve kendilerini “Barış Havarisi” ilan eden yoldaşların bile bugüne kadar bir “Anlaşma” ve “Paylaşma” sağlayamadıkları Rum terrör devleti tarafından hakları gaspedilen “K. Türkleri”nin “Barış Elinde” artık “Bağımsızlık ve Devlet” seçeneği K.Türk Halkının kararı olarak görüşme Masasında duracaktır.

K. Türk Halkının tüm barışcı beklenti ve niyetine rağmen sonuç alınamayan 50 yıllık görüşme süreci ve 24 Nisan referandumundan sonra K. Rum zihniyeti ile gerçek kalıcı barışı ancak “İki Bağımsız Devlet” esasında bir anlaşma ile mümkün olabileceğini tüm tarafların kabul etmesi 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklık haklarının bir gereği ve meşru haklarının sonucu olduğunu derneğimiz önemle vurgulamaktadır. Esasen BM. Annan Planının referanduma sunulmadan önce Kıbrıs Türk Halkına verilen söz ve vaadlerini yerine getirmeleri ve K. Türk Halkının Devlet haklarını tanınmaları için BM. ve AB.’ne derneğimiz çağrı yapmaktadır.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜZÜĞÜN İÇ DÜZENİ

Madde 1. Kısa isim.

BİRİNCİ KISIM Lefkoşa’da 1 MAYIS 2010 ve 29 Mart, 2008 tarihinde

yapılan GNKR’da onaylanan Dernek Tüzüğü’dür.

Madde 2. Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 3. Derneğin Kuruluş Amaçları ve İlkeleri

İKİNCİ KISIM

Üyelik İle İlgili Kurallar

Madde 4. Derneğin Kurucuları.

Madde 5. Derneğe Üye Olacaklarda Aranan Nitelikler ve Üye Kayıt İşlemleri

Madde 6. Üye Kaydı

Madde 7. Üyelikten Çıkış ve Çıkarılma.ve Üyelerin Yükümlülükleri.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Derneğin Organları

Madde 8. Derneğin Organları

Madde 9. Genel Kurulun Oluşumu

Madde 10. Genel Kurulun Toplantı Yöntemi ve Şekli

Madde 11. Genel Kurulun Açılışı

Madde 12. Genel Kurul Divanının Seçimi

Madde 13. Genel Kurulun Çalışma Esasları

Madde 14. Genel Kurul’da Kararların Alınması

Madde 15. Genel Kurul Kararları ve Tutanaklarının Muhafazası

Madde 16. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

Madde 17. Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Madde 18. Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Gündem Konusu

Madde 19. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 20-21