KAMU PERSONELİ SENDİKASI

 KAP-SEN

                                                           7.08.2009

               B A S I N    B İ L D İ R İ S İ

 

Kamuda bazı kamu personeline her ay hiç sapmadan maaşı kadar ek mesai ödeneğinin ödenmekte olması sendikal kapsamda ve devletin bütçe ile kamu yönetimi ilkeleri ışığında savunulabilecek ve açıklanabilecek kabul edilebilir bir dayanağı veya gerekçesi olamaz. Görev yerine hiç uğramadığı halde ek mesai yazdırmak suretiyle ek mesai ödeneği alan bazı kamu personeli ile mesai arkadaşları arasında yaşanan ihtilafların ayyuka çıktığı sendikamıza ve yönetim kademelerine ulaştırılan şikayetlerden bilindiği  halde devlet bütçesinin sansasyonel bir başıboşluk ve denetimsizlik ortamında bonkörce israf edilmesine izin verilmesine destek çıkmak sendikal  ilkeler ve basın ahlakı ile bağdaşmamaktadır. Basın ahlakı kamu yararını gözeten yayın yapılmasını gerektirmekte olduğu halde devlette yapılan haksızlıklara, yolsuzluklara ve usulsüzlüklere arka çıkan bir basının ortaklarının devlette üst düzey makamlarda iken bizzat yaptıkları binbir yolsuzluk ve vurgun nedeniyle haklarında yargı sürecinin başlatılması beklenen kişilerin olması manidardır.