• TÜRKİYE‘DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
 • Adana Sokak Çocukları Derneği / Web: http://www.ucanbalon.com/
 • Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği / Web: http://www.ak-der.org
 • Edirne Romanlar Derneği -EDROM-/ Web: http://www.edrom.org.tr
 • İnsan Hakları Ortak Platformu İHOP Sekreteryası / Web: http://ihop.org.tr/index.php
 • İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Düşünce Özgürlüğü / Web: http://www.ihopdusunceozgurlugu.org/
 • Helsinki Yurttaşlar Derneği / Web: http://www.hyd.org.tr/
 • Hukukçular Derneği / Web : http://www.hukukcular.org.tr/
 • İnsan Hakları Derneği / Web: http://www.ihd.org.tr/
 • İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) / Web: http://www.mazlumder.org.tr
 • İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı / Web: http://www.ihh.org.tr
 • Kadının İnsan Hakları Bilgi Belge Merkezi / Web: http://www.kadin2000.gen.tr
 • Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Enstitüsü / Web: www.trafik.org.tr
 • Sivil Toplumu Geliştirme Programı- STK Destek Ekibi / Web: www.turksiviltoplum.org
 • Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı (TİHAK) / Web: www.tihak.org.tr
 • Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) / Web: www.tihv.org.tr
 • Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) / Web: www.tgtv.org
 • Liberal Düsünce Derneği (LDT) / Web: www.liberal-dt.org.tr